Episerver

Er du ansatt eller frivillig i en kirke/menighet og har ansvar for publisering på nettsidene, via episerveren, finner du maler (templates) som kan benyttes lenger ned på denne siden. Vi anbefaler Canva Pro eller Canva for team , men du kan selvsagt benytte disse malene med gratisversjonen til Canva også.

Prøve Canva Pro eller Canva for team gratis i 30 dager via vår partnerlink her:
partner.canva.com/abonnementer

Det er også mulig å søke om Canva for Non-profits her:
https://www.canva.com/canva-for-nonprofits/

Templates / Maler
Episerver - kirken.no

(Trykk på linkene nedenfor for templates/maler som kan benyttes i Canva)

Artikkelbilde

https://partner.canva.com/episerver-artikkelbilde

Personbilde

https://partner.canva.com/episerver-personbilde

Toppbanner

https://partner.canva.com/episerver-toppbanner