Gratis webinar på onsdager 

Tema:

 Gmail tips
Deling av dokument og filer
Tilganger og tilgangskontroll
Google Chat og Spaces