Kostnadsfrie utgaven av G Suite

Kostnadsfrie utgaven av G Suite - G Suite legacy free edition

Har du mottatt e-post med tittel:

[Handling påkrevd] Oppgrader til et Google Workspace-abonnement

eller

[Action Required] Upgrade to a Google Workspace subscription

og er usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på Someone. Vi er Google Workspace ekspert/Google Cloud Partner og kan veillede deg videre!

Har du mottatt e-post med følgende informasjon:

[Handling påkrevd] Oppgrader til et Google Workspace-abonnement

Kjære administrator

Vi skriver for å fortelle deg at den eldre, kostnadsfrie utgaven av G Suite slutter å være tilgjengelig fra 1. juli 2022. For å beholde tjenestene og kontoene dine må du oppgradere til Google Workspace.

Vi lanserte den eldre, kostnadsfrie utgaven av G Suite – det opprinnelige tjenestetilbudet med Google-apper for bedrifter og skoler – for 16 år siden. I 2012 avviklet vi denne tjenesten, og nå overfører vi alle gjenværende brukere til et oppgradert, betalt Google Workspace-abonnement basert på bruken av verktøyene.

Hva betyr dette for organisasjonen din?

I 2020 lanserte vi Google Workspace og skreddersydde tjenestetilbudet for å gi kundene flere alternativer som kunne dekke behovene deres. Google Workspace inneholder alle funksjonene du allerede bruker, og dessuten flere nye – inkludert mer lagringsplass, økt sikkerhet, døgnåpen brukerstøtte med mer.

Oppgraderingen fra den eldre, kostnadsfrie utgaven av G Suite til Google Workspace kan utføres med noen få, enkle trinn, og det fører ikke til tjenesteavbrudd for brukerne. For å gjøre overgangen enklere gir vi deg noen rabattalternativer som gjelder i 12 måneder etter 1. juli 2022.

Hva må du gjøre?

For å unngå avbrudd og opprettholde kontoene dine må du oppgradere til Google Workspace innen 1. mai 2022. Start oppgraderingen ved å lese gjennom brukerstøtteartikkelen om overgangen, og velg alternativet som best dekker organisasjonens behov. Gjør dette når du har funnet ut hvilket abonnement du foretrekker:

  1. Gå til administrasjonskonsollen.

  2. Velg det nye abonnementet ditt.

  3. Skriv inn faktureringsinformasjon.

Etter oppgraderingen kan du bruke det nye Google Workspace-abonnementet og den tilhørende funksjonaliteten kostnadsfritt minst frem til 1. juli 2022.

eller på engelsk:

[Action Required] Upgrade to a Google Workspace subscription

Dear Administrator,

We are writing to let you know that your G Suite legacy free edition will no longer be available starting July 1, 2022. To maintain your services and accounts, you need to upgrade to Google Workspace.

We launched our G Suite legacy free edition —the original Google Apps offering for businesses and schools— 16 years ago. In 2012 we discontinued this service, and we will now transition all remaining users to an upgraded Google Workspace paid subscription based on your usage.

What does this mean for my organization?

In 2020, we introduced —Google Workspace— and tailored our offerings to provide more options to fit our customers’ needs. Google Workspace includes all the features you already use, plus several new capabilities including more storage, increased security, 24/7 support, and more.

Upgrading from your G Suite legacy free edition to Google Workspace will only take you a few short steps and is not disruptive to your end-users. To support you in this transition, you will have discount options for 12 months after July 1, 2022.

What do I need to do?

To avoid disruption and maintain your account(s), please upgrade to Google Workspace by May 1, 2022. Begin the upgrade by reviewing the transition help center article, and selecting the option that best suits your organization’s needs. When you've identified your preferred subscription:

  1. Go to your Admin console.

  2. Select your new subscription offering.

  3. Enter your billing information.

Once you’re upgraded, you can use your new Google Workspace subscription and functionality at no-cost until at least July 1, 2022.

If you take no action by May 1, 2022, Google will begin upgrading your organization seamlessly to a new Google Workspace subscription. The new subscription will be based on what you currently use with your G Suite legacy free edition.

If you do not enter your billing details before July 1, 2022, your subscription will be suspended.

If your needs have changed and you do not want to upgrade to a Google Workspace subscription, you can export your organization’s data with the takeout feature.

FAQs

Visit the help center for information on the G Suite legacy free edition to Google Workspace transition.

We’re here to help

If you have questions or need assistance, please Contact Google Workspace support. When you call or submit your support case, reference issue number 205265775. If you have trouble accessing your administrator account, please refer to instructions to reset your administrator password.

Thanks for choosing Google Workspace.

– The Google Workspace Team